IBCS – Foundation Week A-dhikain N-ingning G-awain A-lab T-Alino PA, IBCS para sa Panginoon at sa Bayan!!!